Now showing items 1-1 of 1

  • Měření hustoty ventilační směsi při umělé plicní ventilaci 

   Author: Thompson Oliver-James; Supervisor: Matějka Jan; Opponent: Sieger Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato bakalářská práce se zabývá měřením hustoty ventilačních směsí. V rámci práce byl navržen senzor schopný tuto hustotu měřit. Základem práce je navržený prototyp ultrazvukového senzoru, který měří hustotu plynného média ...