Now showing items 1-1 of 1

  • Časově-frekvenční analýza variability srdečního rytmu a doby trvání elektrické aktivity srdečních komor 

   Author: Petrák Václav; Supervisor: Kozelek Petr; Opponent: Jiřina Marcel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-06-08)
   Tato práce se zabývá výpočtem časově-frekvenční reprezentace ze signálu variability srdečního rytmu koní. Pro analýzu bylo k dispozici 27 signálů RR a QT intervalů. Jako metoda pro výpočet časově-frekvenčního spektra byla ...