Now showing items 1-2 of 2

  • HRV parametry EKG při několikadenní simulované spánkové deprivaci 

   Author: Fidlerová Kateřina; Supervisor: Sieger Ladislav; Opponent: Smrčka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-06)
   Práce je zaměřená na analýzu variability srdečního rytmu (HRV) při několikadenní spánkové deprivaci a následné zhodnocení do jaké míry je možné tuto problematiku parametry HRV postihnout. Práce se skládá ze dvou částí - ...
  • Použití a ověření vybraných metod automatické detekce spánkové deprivace, založených na HRV analýze 

   Author: Vejvoda Václav; Supervisor: Smrčka Pavel; Opponent: Havlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-04)
   Práce je zaměřena na ověření metod detekce spánkové deprivace z HRV signálu. Práce se skládá ze dvou částí - teoretické a experimentální. První část obsahuje teoretický úvod do problému. Krátce se věnuji příznakům a definici ...