Now showing items 1-1 of 1

  • Určení stability modelových fosfolipidových membrán pomocí fluorescenční korelační spektroskopie 

   Author: Patrochová Adéla; Supervisor: Pánek Dalibor; Opponent: Šachl Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Předmětem této bakalářské práce je pozorování stability modelových fosfolipidových membrán, které jsou značeny fluorescenčními barvivy. V práci jsou studovány fosfolipidové dvojvrstvy ve formě lipozomů, které představují ...