• Možnosti použití a porovnání bezdrátového a standardního monitoru vitálních funkcí 

      Autor: Barešová Marcela; Vedoucí práce: Hozman Jiří; Oponent práce: Fabián Vratislav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
      Cílem práce je porovnání možností použití standardních monitorů vitálních funkcí (Datex-Ohmeda, Edan 50, Zagros) a bezdrátového monitoru vitálních funkcí (BioRadio 150) a také chyb, se kterými jednotlivé monitory měří. ...