• Zpětnovazební řízení ventilátoru se simulátory životních funkcí 

      Autor: Králová Vladislava; Vedoucí práce: Rožánek Martin; Oponent práce: Mayer Martin
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
      Cílem této práce je demonstrace automatického řízení ventilátoru se simulátory životních funkcí a realizace zpětnovazebního řízení ventilátoru. Ventilátor Avea podporuje automatizovaný systém CLiO2, který upravuje koncentraci ...