Now showing items 1-1 of 1

  • Zpětnovazební řízení ventilátoru se simulátory životních funkcí 

   Author: Králová Vladislava; Supervisor: Rožánek Martin; Opponent: Mayer Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Cílem této práce je demonstrace automatického řízení ventilátoru se simulátory životních funkcí a realizace zpětnovazebního řízení ventilátoru. Ventilátor Avea podporuje automatizovaný systém CLiO2, který upravuje koncentraci ...