Now showing items 1-1 of 1

  • Multimediální výukový materiál pro předmět anatomie a fyziologie - část anatomická 

   Author: Latnerová Iva; Supervisor: Bernášková Klára; Opponent: Hozman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-08-13)
   Předmětem mé bakalářské práce je vytvoření anatomického výukového materiálu, který se skládá z textového materiálu a spustitelné aplikace. Při tvorbě textového materiálu spolupra-cuji s kolegyní MUDr. Zuzanou Dukátovou, ...