Now showing items 1-1 of 1

  • Dynamika změn tělesných funkcí během jógové relaxační techniky 

   Author: Plomerová Ludmila; Supervisor: Hána Karel; Opponent: Koza Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-08-13)
   Ve své práci jsem se zabývala dynamikou zmen telesných funkcí pri jógové relaxacní technice. Zvolila jsem komplexní prístup zahrnující rešerši tématu, návrh a realizaci pilotního experimentu. Cílem bylo zjistit, zda je ...