• Dynamika změn tělesných funkcí během jógové relaxační techniky 

      Autor: Plomerová Ludmila; Vedoucí práce: Hána Karel; Oponent práce: Koza Zdeněk
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-08-13)
      Ve své práci jsem se zabývala dynamikou zmen telesných funkcí pri jógové relaxacní technice. Zvolila jsem komplexní prístup zahrnující rešerši tématu, návrh a realizaci pilotního experimentu. Cílem bylo zjistit, zda je ...