• Optický přenos dat v prostředí silného elektromagnetického pole 

      Autor: Hanzlík Václav; Vedoucí práce: Vojtíšek Lubomír; Oponent práce: Brich Tomáš
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-06-08)
      Cílem této bakalářské práce je zpracovat přehled metod pro konstrukci přenosové cesty, schopné pracovat ve velmi silném stacionárním magnetickém poli a částečněv radiofrekvenčním poli. Vybrat takovou technickou koncepci ...