• Inteligentní nemocniční lůžko - část 1 

      Autor: Peterka Martin; Vedoucí práce: Hozman Jiří; Oponent práce: Kolář Tomáš
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
      Cílem této práce je popsat vývoj bakalářské práce. Ta je rozdělena do dvou hlavních částí. První část se zabývá se návrhem, sestavením a zkoušením modelu alarmu k nemocničnímu lůžku. Alarm je jednoduchý a snadno aplikovatelný. ...