• Aplikace mikrovlnné hypertermie na numerickém modelu a fantomu laboratorní myši 

      Autor: Buršík Milan; Vedoucí práce: Vrba Jan; Oponent práce: Cvek Jakub
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-21)
      Cílem této bakalářské práce bylo za prvé provéstnumerickou simulaciaplikacemikrovlnné hypertermie na numerickém modelu laboratorní myši, za druhé provést kontrolovaný ohřev fantomu laboratorní myši pomocíkomerčníhohypertermického ...