• Elektronizace správy zdravotnických přístrojů 

      Autor: Dunaj-Jurčo Ján; Vedoucí práce: Doležal Ludvík; Oponent práce: Pilný Michal
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
      Bakalářská práce podává přehled stěžejních právních předpisů a technických norem, které regulují oblast používání zdravotnických prostředků, zejména jedné specifické podmnožiny ?zdravotnických přístrojů. Uvedené právní a ...