• Měření pohybu osob pomocí akcelerometru 

      Autor: Hrbáčková Eva; Vedoucí práce: Jamsa Timo; Oponent práce: Hozman Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-09-01)
      Úvod: Stárnoucí světová populace se potýká se stále rostoucím výskytem osteoporózy. Naštěstí se ukazuje, že určitý typ pohybu (takový, který způsobuje otřesy kosterní soustavy, např. chůze nebo běh), stimuluje přestavbu ...