• Fyzikální model geneze a šíření elektrických projevů mozkové tkáně pro epileptochirurgii 

      Autor: Kučera Antonín; Vedoucí práce: Ježdík Petr; Oponent práce: Petránek Svojmil
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-07-25)
      Epilepsie představujeonemocnění, které se v současnépopulaci vyskytuje s poměrněvysokou incidencí. Nejčastěji se vsoučasné době léčíantiepileptiky. Chirurgický zákrok lékaři doporučují jen v některých případech, obvykle ...