• Rozpoznání 2D čárových kódů v obraze 

      Autor: Prchalová Anna; Vedoucí práce: Szabó Zoltán; Oponent práce: Krupička Radim
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
      Tato práce se zabývá tématikou čárových kódů. První část má obecný charakter a a je věnována struktuře čárových kódů, jejich historii a druhy čárovch kódů. Je zde popsáno obecné využití čárových kódů, jejich současné využití ...