• Modifikace živočišných tkání laserovým zářením 

      Autor: Jakubův Lenka; Vedoucí práce: Vymětalová Veronika; Oponent práce: Lančok Ján
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-06-09)
      Hlavním cílem práce bylo studium morfologie živočišných tkání modifikovaných laserovým zářením.