• Modelování a simulace v prostředí COMSOL Multiphysics se zaměřením na umělé kloubní náhrady 

      Autor: Tureček Jan; Vedoucí práce: Hozman Jiří; Oponent práce: Fencl Jaroslav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
      Bakalářská práce popisuje princip využití programového prostředí COMSOL Multiphysics pro řešení úloh v biomedicínském inženýrství, zejména v oblasti protetiky. Teoretická část práce popisujBakalářská práce popisuje princip ...