Now showing items 207-226 of 834

  • Inteligentní nabíjecí obvody 

   Author: Lukáš Marek; Supervisor: Funda Tomáš; Opponent: Brada Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-06)
   Cílem této bakaláské práce je popsat vlastnosti jednotlivých druh akumulátor, zmit a ovit jejich nabíjecí a vybíjecí charakteristiky, vyhledat dostupné mode rní obvody, pro konstrukci nabíjeek a seznámit se s jejich ...
  • Inteligentní nemocniční lůžko - část 1 

   Author: Peterka Martin; Supervisor: Hozman Jiří; Opponent: Kolář Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Cílem této práce je popsat vývoj bakalářské práce. Ta je rozdělena do dvou hlavních částí. První část se zabývá se návrhem, sestavením a zkoušením modelu alarmu k nemocničnímu lůžku. Alarm je jednoduchý a snadno aplikovatelný. ...
  • Inteligentní nemocniční lůžko - část 2 

   Author: Krucký Jaroslav; Supervisor: Hozman Jiří; Opponent: Kolář Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Tato práce popisuje mnou navrhnutý systém pro automatizování pohybu RTG kazety pod lůžkem podle zadání z firmy Linet s.r.o. Popisuje, jak jsem postupoval při řešení úkolu, a představuje výsledný model. Tento model je ...
  • Inteligentní nemocniční lůžko - část 3 

   Author: Hejkal Filip; Supervisor: Hozman Jiří; Opponent: Kolář Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Tato práce se zabývá postupem při vypracování bakalářsk é práce. Hlavním cílem je návrh řešen ía zkonstruování modelu indikující polohu RTG kazety. Za účelem promítání světelného bodu, signalizujícího polohu RTG kazety, ...
  • Interaktivní simulátor intrakardiálních signálů 

   Author: Daniel Ulbrich; Supervisor: Kudrna Petr; Opponent: Korpas David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-14)
   Cílem bakalářské práce bylo navrhnout a sestavit interaktivní simulátor intrakardiálních signálů pro testování kardiostimulátorů. Jedná se o simulátor, který umožnuje měnit parametry intrakardiálních signálů na základě ...
  • Intraaortální balónková kontrapulzace 

   Author: Hrábková Dana; Supervisor: Švagr Ondřej; Opponent: Petráček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Intraaortální balónková kontrapulzace 

   Author: Hrábková Dana; Supervisor: Švagr Ondřej; Opponent: Petráček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Intraaortální balónková kontrapulzace 

   Author: Hrábková Dana; Supervisor: Švagr Ondřej; Opponent: Petráček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-05-22)
   Výsledkem mé bakalářské práce je příručka o Intraaortální balónkové kontrapulzaci (IABK) určená všeobecným sestrám, které vykonávají své povolání na pomezí ošetřovatelství a techniky. Příručka obsahuje potřebné základní ...
  • Jednoduchý tester funkčnosti pulzních oxymetrů pro klinické účely 

   Author: Macek Jan; Supervisor: Suchomel Jan; Opponent: Holinka Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Jednoduchý tester funkčnosti saturačních čidel pro klinické účely 

   Author: Přindiš Vít; Supervisor: Suchomel Jan; Opponent: Holinka Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Jednoduchý tester IBP modulu pro klinické účely 

   Author: Kosatík Jakub; Supervisor: Suchomel Jan; Opponent: Holinka Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Jednotka pro regulaci hmotnostních regulátorů průtoku 

   Author: Řídel Zdeněk; Supervisor: Grünes Richard; Opponent: Hykel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-21)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí řídicí jednotky proregulátory hmotnostního průtoku Omega a MKS. Výsledný přípra-vek bude sloužit jako pomůcka studentům při praktické výuce. V prá-ci je postupně popsán průběh ...
  • JIP jako součást virtuální nemocnice 

   Author: Gazda Ondřej; Supervisor: Hozman Jiří; Opponent: Baumruk Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Kalibrační proces hmotnostních regulátorů průtoku 

   Author: Papež Jan; Supervisor: Grünes Richard; Opponent: Hykel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Bakalářská práce se zaměřuje na hmotnostní regulátory průtoku konkrétně na jejich kalibraci. Cílem této práce bylo ověřit současný stav hmotnostních regulátorů průtoku v laboratořích, vy-pracovat jejich kalibrační postup ...
  • Kalibrační přípravek pro stanovení přesnosti a statických a dynamických vlastností 3D infrakamery AS200 

   Author: Večeř Michael Pascal; Supervisor: Funda Tomáš; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-04)
   Tato práce si klade za cíl ověřit statické a dynamické vlastnosti 3D infrakamery AS200, ověřit deklarované technické parametry a najít a stanovit relativní odchylky v celkovém měřeném prostoru. Uživatel systému AS200 může ...
  • Kalibrátor průtokových senzorů pro respirační péči 

   Author: Špůr Josef; Supervisor: Roubík Karel; Opponent: Havlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Kardiostimulátor typu DEMAND 

   Author: Valentová Klára; Supervisor: Kudrna Petr; Opponent: Chaloupka Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-07)
   Predložená bakalárská práce se zabývá problematikou implantabilních kardiostimulátoru, konkrétne návrhem výukové pomucky, která si klade za cíl priblížit studentum problematiku spouštení kardiostimulátoru v prípade potreby ...
  • Kategorizace zdravotnické techniky - diagnostická zobrazovací technika, návrh přístrojové zobrazovací techniky vhodné pro urgentní příjem 

   Author: Janešová Markéta; Supervisor: Petráček Jiří; Opponent: Hetfleis Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Cílem práce bylo vytvořit návrh kategorizace v oblasti skiagrafické a ultrazvukové diagnostické techniky pro urgentní příjem. Tato kategorizace by měla sloužit jako podklad pro novelizaci úhradové vyhlášky a měla by pomoci ...
  • Kategorizace zdravotnické techniky - návrh místních bronchoskopických standardů 

   Author: Pokošová Pavlína; Supervisor: Petráček Jiří; Opponent: Mayer Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Práce obsahuje kategorizaci endoskopické techniky, která by měla sloužit jako podklad k výběru vhodného zařízení. Kategorizace se opírá o řízené rozhovory, které jsem vedla s odborníky z firmy Olympus a Pentax, jejímž ...
  • Kinematický a silový model protézy ruky 

   Author: Froněk Jan; Supervisor: Kauler Jan; Opponent: Kutílek Patrik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-08-13)
   Prezentovaná práce se zabývá návrhem strukturního schématu protézy lidské horní koncetiny, umožnující podobný rozsah pohybu jako lidská paže. Návrhem materiálu a pohonu vhodných pro pozdejší konstrukci, s cílem zabezpecit ...