Now showing items 165-184 of 834

  • Fyzikální vlastnosti materiálu při dýchání v simulovaném lavinovém sněhu 

   Author: Šimon Walzel; Supervisor: Roubík Karel; Opponent: Sieger Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Podle statistik zemřou pod lavinou až stovky lidí ročně, a proto se touto problematikou zabývá ve světě hned několik výzkumných týmů. Tento výzkum by mohl pomoci pochopit jednotlivé děje, které nastávají při dýchání pod ...
  • Heterogenní fantom lidské pánevní oblasti pro účely testování mikrovlnného hypertermického systému 

   Author: Michaela Široká; Supervisor: Fišer Ondřej; Opponent: Babák Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-14)
   Cílem bakalářské práce bylo vytvořit anatomický heterogenní fantom pánevní oblasti, který by byl vhodný k testování prototypu systému pro regionální mikrovlnnou hypertermii pánve, vyvinutého na Fakultě biomedicínského ...
  • Heterogenní vrstvený fantom lidské hlavy pro testování mikrovlnného zobrazovacího systému 

   Author: Kasal Matouš; Supervisor: Tesařík Jan; Opponent: Vrba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Práce se zabývá problematikou výroby suchých heterogenních fantomů lidské hlavy. Hlavním cílem práce bylo připravit kompletní heterogenní fantom lidské hlavy pro testování zobrazovacího systému na principu mikrovlnného ...
  • Hodiny pro určení Apgar testu 

   Author: Simonova Mariia; Supervisor: Kudrna Petr; Opponent: Náhlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací systému elektronické časomíry na platformě Arduino, používaného v praxi k posouzení zdravotního stavu novorozence, bezprostředně po narození pro test novorozence dle škály ...
  • Hodnocení a predikce stavu svalově-kosterního systému dolní končetiny metodami UI a software OpenSim 

   Author: Behenská Jarmila; Supervisor: Kutílek Patrik; Opponent: Slabý Kryštof
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Hodnocení adheze tenkých vrstev standardizovanými vrypovými zkouškami 

   Author: Rom Matěj; Supervisor: Kutílek Patrik; Opponent: Křivánek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Hodnocení dechové frekvence u pilotů jako ukazatele odpovědi na zátěžovou situaci 

   Author: Hanáková Lenka; Supervisor: Socha Vladimír; Opponent: Krcho Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Hodnocení luminscence nanodiamantových buněčných značek 

   Author: Vraný Martin; Supervisor: Petráková Vladimíra; Opponent: Řehoř Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Hodnocení mozkové aktivity pomocí funkční magnetické rezonance 

   Author: Ortová Jana; Supervisor: Tintěra Jaroslav; Opponent: Růžička Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-21)
   Cílem této práce jevyužití metodyzobrazování pomocí funkční magnetické rezonance ke studiu estetických a emocionálních prožitků při vizuální obrazové stimulaci. Vytvořený koncept 72 fotografií obsahuje celkem tři kategorie ...
  • Hodnocení pevnosti kyčelního kloubu pomocí obrazové informace 

   Author: Strnadová Adéla; Supervisor: Jamsa Timo; Opponent: Szabó Zoltán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-06-09)
   Diagnóza osteoporózy je v současné době založena na měření kostní hustoty za použití dvouenergetické absorbciometrie (DXA). Jednotlivé studie ukazují, že DXA měření nedostatečně předpovídají individuální riziko zlomenin a ...
  • Hodnocení pohybu hlavy drobných živočichů pro studium nervového systému 

   Author: Eberl Martin; Supervisor: Kutílek Patrik; Opponent: Čejka Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Práce se zabývá metodami hodnocení pohybů segmentů drobných obratlovců, na základě zkušeností s měřením kinematických dat pohybu, zejména v rehabilitačním inženýrství, pomocí MoCap kamerového systému. Cílem bylo popsání ...
  • Hodnocení polohy hlavy a ramen pacientů v 3D prostoru 

   Author: Vlčková Klára; Supervisor: Kutílek Patrik; Opponent: Křivánek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Hodnocení pomůcek pro řešení peroneální parézy 

   Author: Novotná Iva; Supervisor: Kutílek Patrik; Opponent: Turzík Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Hodnocení poškození okolní tkáně laserovým UV zářením při léčbě onychomykózy 

   Author: Balcarová Eva; Supervisor: Urzová Jana; Opponent: Navrátil Leoš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Hodnocení stability při chůzi 

   Author: Pěnkava Vojtěch; Supervisor: Vítečková Slávka; Opponent: Daniel Matej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Hodnocení účinků laserového UV záření při léčbě onychomykózy 

   Author: Pacholíková Adéla; Supervisor: Urzová Jana; Opponent: Navrátil Leoš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Hodnocení účinnosti srdeční resynchronizační léčby u pacientů s BIV ICD 

   Author: Dvořák Ivan; Supervisor: Brada Jiří; Opponent: Tyšler Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Hodnocení vývoje v přesnosti pilotování pomocí sledování aktivity horní končetiny 

   Author: Surovcová Markéta; Supervisor: Socha Vladimír; Opponent: Kaľavský Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Hodnocení zátěže pilota pomocí tepové frekvence 

   Author: Háková Anna; Supervisor: Socha Vladimír; Opponent: Rozenberg Róbert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • HRV parametry EKG při několikadenní simulované spánkové deprivaci 

   Author: Novotný Petr; Supervisor: Sieger Ladislav; Opponent: Smrčka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Má práce je zaměřena na analýzu srdeční variability ve vztahu s tělesnou teplotou při několikadenní spánkové deprivaci. Práce se skládá ze čtyřčástí - teoretické části, použitého matematického zpracování, experimetnální ...