Now showing items 1-20 of 879

   Subject
   2D,Images [1]
   2D,obraz [1]
   3D model,brain,epilepsy [1]
   3D model,mozek,epilepsie [1]
   3D zvuk,stabilometrická plošina,Diesel Studio,měření zvuku,HRTF,akustika,softwarové prostředky pro tvorbu 3D zvuku,stabilita,vliv zvuku na člověka [1]
   : modelování,simulace,endoprotéza,kyčelní kloub,revizní modulární dřík,napětí v protéze,COMSOL [1]
   absorptiometry,bone geometryto determination [1]
   Accelerometer [1]
   accelerometer,inertial sensor,long-term monitoring,upper limb,activity [1]
   acidobasic equilibrium,buffering capacity,pH,buffer,Henderson-Hasselbalch equation [1]
   acidobazická rovnováha,pufrační kapacita,pH,pufr,Hendersonova-Hasselbalchova rovnice [1]
   activity [1]
   Adaptive optics,wavefront sensor,Shack-Harmann sensor,Linnick interferometer,Radialinterferometer,Lateral interferometer,Curvature sensor,Pyramidal sensor,Correctioncomponents,Deformable mirrors,Segmented Mirror,Memebrane mirror,Bimorph mirrors,Spatial modulator,MEMS mirrors [1]
   Adaptivní optika,Senzor vlnoplochy,Shack-Harmannův senzor,Linnickův interferometr,Radiální střihový interferometr,Laterální střihový interferometr,Senzor zakřivenívlnoplochy,Pyramidální senzor,Korekční prvek,Deformovatelné zrcadlo,Membránovázrcadla,Bimorfní zrcadla,MEMS zrcadla [1]
   Administration of medical devices,computerization,implementation,integration of programming tool,data sources [1]
   Agar phantom,ALBA Hyperthermia,laboratory mouse,numericalelectromagnetic field simulator SEMCAD [1]
   Agarový fantom,ALBA Hyperthemia,laboratorní myš,numerický simulátor elektromagnetického pole SEMCADX [1]
   agnetická rezonance,systémová nefrogenní fibróza,nativní angiografie [1]
   akcelerometr,inerciální senzory,dlouhodobé monitorování,horní končetina,aktivita [1]
   aktivita [1]