Now showing items 676-695 of 879

   Subject
   Reimbursement decree,Urgent care centre,X-ray,Ultrasound,Categorization,Phantom [1]
   Repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS),transcranial direct current stimulation (tDCS),transcranial alternating current stimulation (tACS),orofacial pain [1]
   Repetitive transcranial magnetic stimulation ? rTMS,realistic head model,KINECT,iSEG,Sim4Life [1]
   Repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS),transkraniální stimulace stejnosměrným proudem (tDCS),transkraniální stimulace střídavým proudem (tACS),orofaciální bolest [1]
   Repetitivní transkraniální magnetická stimulace ? rTMS,anatomický model hlavy,KINECT,iSEG,Sim4Life [1]
   respirační systém [1]
   Respiratory System [1]
   rezistivitaplic,nezralý novorozenec,elektrická impedanční tomografie,MaltronSheffield Mk 3.5 [1]
   RF cívka,konstrukce,Bruker 4,7 T,gradientní systém,poměr signálu k [1]
   RF coil,construction,Bruker 4,7 T,gradient system,SNR [1]
   robotics and kinematics of open chain,dynamics of open chain,actuators of robotic structure,supper limb prosthetics [1]
   robotik a kinematika otevrených retezcu,dynamika otevrených retezcu,pohony robotických struktur,protetika horní koncetiny [1]
   rohovka,topografie,Placidův disk,Scheimpflugova kamera,videokeratometrie [1]
   rovnováha,Timed Up & Go Test [1]
   Rozhraní neuron-elektroda,chemická modifikace povrchu,polyetylenimin,poly-D-lysin,nanokrystalický diamant,kultivace neuronů [1]
   rTMS,orofacial pain,fMRI,iSeg,SMP8,electromagnetic simulation,Sim4life [1]
   rTMS,orofaciální bolest,SPM8,iSeg,fMRI,elektromagnetická simulace,Sim4Life [1]
   rucní dynamometr,odporov˝ tenzometr,Wheatstoneuv mustek,LabVIEW [1]
   rychlé oční pohyby,neurologie [1]
   řízení měřiče iontů [1]