Now showing items 1-6 of 1

  convolution neural network (1)
  konvoluční neuronová síť (1)
  Monitor životních funkcí (1)
  number recognition (1)
  rozpoznání čísel (1)
  Vital signs monitor (1)