Now showing items 1-1 of 1

  • Závislost rychlosti proudění krve v oušku levé síně na jeho tvaru 

   Author: Aleksandra Neretljak; Supervisor: Vrba David; Opponent: Kolářová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Práce se zabývá analýzou rychlosti proudění krve v oblasti ouška levé síně v numerickém prostředí COMSOL Multiphysics. Cílem této práce je stanovit závislost mezi rychlostí proudění, a anatomickým tvarem ouška. V praktické ...