Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv oslnění na vyšetření zrakové ostrosti 

   Author: Kristýna Klápová; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Kučera Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Hlavním cílem bakalářské práce je rozebrat problematiku oslnění zrakového systému s důrazem na jeho klasifikaci, ovlivňující faktory a důsledky na zrakové funkce. V práci je stručně popsána problematika fotometrických ...