Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv tloušťky rohovky na hodnoty nitroočního tlaku měřeného různými metodami 

   Author: Malá Lucie; Supervisor: Lešták Ján; Opponent: Brůnová Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Bakalářská prácena téma Vliv tloušťky rohovky na hodnoty nitroočního tlaku měřeného různými metodami se věnujeměření tloušťky rohovkya následnému vztahumezi pachymetrií a nitroočním tlakem. V první řadě se zabývá významem ...