Now showing items 1-1 of 1

  • Srovnání a simulace vidění živočichů 

   Author: Natálie Turoňová; Supervisor: Urzová Jana; Opponent: Kymplová Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-02)
   Bakalářská práce se zabývá rozdíly mezi viděním člověka a vybraných druhů živočichů. První polovina je věnována teoretické části, která popisuje základní anatomickou a fyziologickou stavbu oka, dále také centrální a periferní ...