Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv arteficiální anizeikonie na vidění 

   Author: Adéla Kuboňová; Supervisor: Kučera Přemysl; Opponent: Falhar Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-03)
   Předmětem bakalářské práce s názvem ,,Vliv arteficiální anizeikonie na vidění" je problematika anizeikonie. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou část. Úvodní kapitola teoretické části se věnuje definici ...