Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv zrakového tréninku na výsledky vyšetření binokulárních funkcí 

   Author: Švejdová Petra; Supervisor: Kučera Přemysl; Opponent: Srovnalová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato bakalářská práce pojednává o zrakovém tréninku. V úvodu se práce zabývá anatomií a fyziologií zrakového ústrojí, dále je popsána akomodace a konvergence včetně jejich poruch a následného řešení. Další část práce je ...