Now showing items 1-1 of 1

  • Epidemiologické rozložení refrakčních vad na akademické půdě ČVUT - FBMI 

   Author: Stojaspalová Hana; Supervisor: Král Jakub; Opponent: Zemanová Romana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Tato práce se zabývá problematikou refrakčních vad. V teoretické části je zmíněna stručná anatomie oka a základní optické modely lidského oka. Dále jsou zde rozebrány sférické a asférické refrakční vady oka - myopie ...