Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv šířky zornice na hloubku ostrosti 

   Author: Havlíčková Zuzana; Supervisor: Cendelín Jiří; Opponent: Kučera Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Tato práce se zabývá vlivem indukované miózy na hloubku ostrosti u pacientů s různým stavem refrakčního aparátu oka.