Now showing items 1-2 of 1

    Asistenční vozidlový systém, diabetes mellitus, hypoglykemie, nebezpečí hypoglykemie při řízení, řidiči diabetici, kompenzace diabetu, měření glykemie, kontinuální měření glykemie, detekce hypoglykemie, dopravní nehody řidičů diabetiků (1)
    Assistance vehicle system, diabetes mellitus, hypoglycaemia, danger of hypoglycaemia while driving, drivers - diabetics, diabetes compensation, glycaemia measuring, continual glycaemia measuring, hypoglycaemia detection, traffic accidents of the drivers - diabetics (1)