Now showing items 50-69 of 77

   Subject
   porovnání zjištěné úrovně bezpečnosti [1]
   Professional driver, accident, AETR covenant, tiredness, stress [1]
   protismykové vlastnosti vozovky, fotogrammetrie, akcelerometr, měření součinitele adheze, textura povrchu vozovky [1]
   reconstruction, traffic accident, directional lines, vertical lines, statistical radar, project documentation, cyclist, pedestrian, accident, solid obstruction [1]
   redevelopment measures [1]
   rekonstrukce nehody, eCall, Virtual crash simulace předstřetového děje, černá skříňka [1]
   rekonstrukce, dopravní nehoda, směrové vedení, výškové vedení, statistický radar, projektová dokumentace, cyklista, chodec, havárie, pevná překážka [1]
   restraint systems,transportation of dogs,safety systems,crash test,safety strap [1]
   Řidič profesionál, dopravní nehoda, úmluva AETR, únava, stres [1]
   safety inspection [1]
   safety inspection,accident rate,accident site,proposal of traffic - safety measures [1]
   sanační opatření [1]
   Seat belt, strap, retractor, traffic accident, seat belt buckle, rigged car accident, tensile strength [1]
   silniční nehodovost [1]
   Single track vehicles, motorcycle, mechanics of motorcycle, motorcyclist safety, senzors for motocycle handling, data processing, drive dynamics measurements of motorcycles. [1]
   skid resistance of road, photogrammetry, accelerometer, measuring adhesion, texture of the road surface [1]
   statistické vyhodnocení nehodovosti [1]
   traffic accidents [1]
   traffic conflicts [1]
   traffic safety [1]