Now showing items 1-2 of 1

    Jednostopá motorová vozidla, motocykl, mechanika jednostopých vozidel, statistika nehodovosti, bezpečnost vozidel, ztráty z dopravní nehodovosti, predikce nehodovosti. (1)
    Single track vehicles, motorcycle, mechanics of single track vehicles, accident statistics, vehicle safety, econimic cost of road accident, traffic accident prediction. (1)