Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Měření, zpracování a interpretace nehodových dat pro účely soudního znalectví 

  Autor: Martin Jankovič; Vedoucí práce: Nouzovský Luboš; Oponent práce: Mík Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-13)
  Předmětem této diplomové práce je v její teoretické části seznámení s problematikou soudního znalectví v dopravě, vysvětlení jejích základních principů, metod a návazností na využiti elektronických nehodových dat. Praktická ...
 • Analýza pasivní bezpečnosti silnic I. třídy v oblasti zádržných zařízení 

  Autor: Tereza Šimková; Vedoucí práce: Kocián Karel; Oponent práce: Dousková Nikol
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-06)
  Předmětem bakalářské práce je analýza pasivní bezpečnosti na silnicích I. třídy. V práci jsou statisticky vyhodnocovány nehody a deficity v oblasti zádržných zařízení. Dále jsou součástí práce katalogové listy nejčastěji ...
 • Numerická studie chování uložení baterií při nárazu osobního automobilu na kůl 

  Autor: Kristina Kletečková; Vedoucí práce: Vyčichlová Petra; Oponent práce: Steklý Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-12)
  Cílem diplomové práce je simulace chování baterie při nárazu vozidla na kůl pomocí metody konečných prvků. V teoretické části je zpracována problematika akumulace energie, charakteristiky jednotlivých druhů baterií, ...
 • Systémy čtení a zpracování nehodových dat 

  Autor: Veronika Kostěncová; Vedoucí práce: Nouzovský Luboš; Oponent práce: Komárek Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-08)
  Předmětem bakalářské práce "Systémy čtení a zpracování nehodových dat" je rozbor technologie EDR, tedy funkce řídící jednotky airbagů ve vozidle, která je schopna zaznamenat informace týkající se nehodové události. Získávání ...
 • Antropomorfní testovací zařízení - jeho vlastnosti a výroba 

  Autor: Kristýna Řepová; Vedoucí práce: Nouzovský Luboš; Oponent práce: Kytýř Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-08)
  Předmětem bakalářské práce "Antropomorfní testovací zařízení - jeho vlastnosti a výroba" je seznámení s testovacími figurínami jako takovými, jejich historií a použitím. Toto pojednání je doplněno o legislativu, vztahující ...
 • Zpracování a úprava dat z 3D skenování pro dokumentaci vozidel 

  Autor: Adam Pták; Vedoucí práce: Svatý Zdeněk; Oponent práce: Vyčichl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-08)
  Tato bakalářská práce se ve svém úvodu zabývá metodami 3D skenování. V této části je uveden základní přehled a dělení skenovacích systémů včetně problematiky samotného procesu skenování. V dalších částech práce jsou popsány ...
 • Tachografy nákladních automobilů 

  Autor: Tereza Ptáčková; Vedoucí práce: Frydrýn Michal; Oponent práce: Mík Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-08)
  Předmětem bakalářské práce je seznámení s problematikou týkající se digitálních tachografů, zejména legislativní rešerše upravující povinnosti pro správné používání přístroje. Práce se také zabývá popisem principu fungování ...
 • Analýza dopravních nehod na silnicích I. třídy ve Středočeském kraji 

  Autor: Ksenia Moreva; Vedoucí práce: Kocián Karel; Oponent práce: Tothová Dagmar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
  Náplní diplomové práce "Analýza dopravních nehod na silnicích I. třídy ve Středočeském kraji" je vyhodnocení současného stavu silnic I. třídy na území Středočeského kraje z pohledu nehodovosti a dopravních konfliktů. ...
 • Identifikace dopravně - bezpečnostních deficitů na silnici I/38 

  Autor: Jakub Nováček; Vedoucí práce: Kocián Karel; Oponent práce: Tothová Dagmar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
  V diplomové práci "Identifikace dopravně - bezpečnostních deficitů na silnici I/38" je primárním cílem realizovat bezpečnostní inspekci pozemních komunikací v úseku výše zmíněné komunikace, vyhodnotit nehodovost a současně ...
 • Měření a zpracování dat pro analýzu jízdní a nárazové dynamiky 

  Autor: Jankovič Martin; Vedoucí práce: Nouzovský Luboš; Oponent práce: Mík Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
  Předmětem této bakalářské práce je v její teoretické části seznámení s problematikou jízdní a nárazové dynamiky, vysvětlení aplikace senzorů a měřicích zařízení pro jízdní a nárazovou dynamiku, zpracování přehledu možných ...
 • Dynamická numerická studie nárazu vozidla do silničního ocelového svodidla 

  Autor: Kletečková Kristina; Vedoucí práce: Vyčichlová Petra; Oponent práce: Micka Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
  Cílem bakalářské práce je simulace chování ocelových silničních svodidel při nárazu vozidla s využitím metody konečných prvků. V rámci teoretické části je zpracována problematika silničních záchytných systémů, popis ...
 • Porovnání pasivní bezpečnosti silnic I. třídy v Jihočeském a Ústeckém kraji 

  Autor: Zachariášová Jana; Vedoucí práce: Kocián Karel; Oponent práce: Tothová Dagmar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
  Předmětem bakalářské práce je vyhodnocení a porovnání pasivní bezpečnosti silnic I. třídy v Jihočeském a Ústeckém kraji. V práci se zabývám dopravními nehodami, u kterých došlo ke střetu s pevnou překážkou, práce dále ...
 • Vliv chybné manipulace s dětskými zádržnými systémy 

  Autor: Šulcová Kateřina; Vedoucí práce: Mičunek Tomáš; Oponent práce: Daniel Matej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-18)
  Předmětem diplomové práce jsou rizika spojená s používáním dětských zádržných systémů. Teoretická část je věnována úvodu do problematiky z hlediska legislativy a statistik dopravních nehod s účastí dětí. Dále je navázáno ...
 • Analýza dopravně - bezpečnostních rizik na silnici I/20 v Jihočeském kraji 

  Autor: Opletalová Bára; Vedoucí práce: Kocián Karel; Oponent práce: Tothová Dagmar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-18)
  Předmětem diplomové práce "Analýza dopravně-bezpečnostních rizik na silnici I/20 v Jihočeském kraji" je analýza současného stavu pozemní komunikace z hlediska bezpečnosti. Nedílnou součástí této práce je i návrh ...
 • Pokročilá dynamická numerická studie chování podvozku osobního automobilu 

  Autor: Blechová Markéta; Vedoucí práce: Vyčichlová Petra; Oponent práce: Micka Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Cílem této práce je vytvoření numerické simulace osobního automobilu projíždějícího obloukem. Numerický model je redukován na základní funkční část podvozku a kol, které jsou připojeny na zjednodušenou kostru vozu, která ...
 • Bezpečnostní brzdové zařízení pro osobní automobily při nárazových zkouškách 

  Autor: Mikulka Martin; Vedoucí práce: Mičunek Tomáš; Oponent práce: Dvořák Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
  Předmětem diplomové práce "Bezpečnostní brzdové zařízení pro osobní automobily při nárazových zkouškách" je popis konstrukce brzd osobních automobilů, včetně jejich funkce a jednotlivých částí, které brzdový systém obsahuje. ...
 • Zádržné systémy pro přepravu psů v osobním automobilu 

  Autor: Dousková Nikol; Vedoucí práce: Mičunek Tomáš; Oponent práce: Dvořák Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
  Předmětem diplomové práce "Zádržné systémy pro přepravu psů v osobním automobilu" je otestovat bezpečnostní popruhy pro přepravu psů a posoudit, zda jsou vhodným bezpečnostním prvkem pro ochranu posádky uvnitř vozidla. ...
 • Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech přilehlých ke křižovatkám PK 

  Autor: Janků Vojtěch; Vedoucí práce: Schmidt Drahomír; Oponent práce: Novák Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
  Předmětem diplomové práce je nalezení všech rizikových faktorů na přejezdech přilehlých ke křižovatkám pozemních komunikací a navržení možných opatření vedoucích ke zvýšení bezpečnosti silniční i drážní dopravy na těchto ...
 • Parkování - analýza stojících vozidel 

  Autor: Řezáč Jindřich; Vedoucí práce: Schmidt Drahomír; Oponent práce: Maršík Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
  ABSTRAKT Předmětem teoretické části diplomové práce je vypracování teorie o parkovacích a odstavných plochách včetně jejich navrhování. Dále se v práci zabývám možnostmi využití dostupných technologií pro zjišťování ...
 • Bezpečnost provozu na pozemních komunikacích 

  Autor: Scháno Martin; Vedoucí práce: Schmidt Drahomír; Oponent práce: Kocourek Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  Předmětem diplomové práce "Bezpečnost provozu na pozemních komunikacích" je analýza nehodového úseku na silnici I/15. S použitím dat o nehodách a radarem získaných dat o charakteristikách dopravního proudu v tomto úseku ...

Zobrazit další