Now showing items 1-2 of 1

    Politika bezpečnosti v dopravě, legislativa, účastníci provozu, charakteristika Dánska a ČR, psychologie účastníků provozu, vztah mezi účastníky provozu, výchova, osvěta, prevence, dopravní kampaně, přechod pro chodce, místo pro přecházení, dopravní značení, optické úpravy, fyzické úpravy, přechody řízené SSZ, světelné podmínky, bezbariérový přístup, školní stráž. (1)
    Traffic safety policy, legislation, road users , characteristic of Denmark and the Czech Republic, psychology of road users, the relationship between the road users, education, awareness, prevention, traffic campaigns, marked pedestrian crossing, unmarked pedestrian crossing, road signs, optical measures, physical measures, signalized pedestrian crossings, light conditions, accessibility for disabled users, school guard. (1)