Now showing items 1-2 of 1

    protismykové vlastnosti vozovky, fotogrammetrie, akcelerometr, měření součinitele adheze, textura povrchu vozovky (1)
    skid resistance of road, photogrammetry, accelerometer, measuring adhesion, texture of the road surface (1)