Now showing items 1-3 of 3

  • Efektivita odbavovacího procesu letiště s vlivem na spokojenost cestujících 

   Author: Vokáč Roman; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Maršálek Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-30)
   Hlavním cílem každé obchodní společnosti je snaha o dosažení zisku. Zisk společnosti je roven rozdílu mezi příjmy a výdaji. Výše příjmů a výdajů v rámci odbavovacího procesu letiště je ovlivněna jeho efektivností a ...
  • Implementace detekčního systému VibraImage na letišti Václava Havla 

   Author: Krejčík Filip; Supervisor: Tůma Jan; Opponent: Maršálek Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Predmetom diplomovej práce ,,Implementace detekčního systému na Letišti Václava Havla'' je popísať detekčný systém VibraImage, popísať súčasný stav bezpečnostnej kontroly na Letisku Václava Havla a navrhnúť možnú implementáciu ...
  • Využití RPAS v provozu letiště 

   Author: Líkař Petr; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Maršálek Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Tato práce se zabývá možnostmi využití bezpilotních prostředků (RPAS) v provozu letiště. Zvoleny byly procesy ostrahy perimetru, biologické ochrany letiště a kontroly povrchu pohybových ploch. První část je věnována analýze ...