Now showing items 1-1 of 1

  • Využití dronů v letecké přepravě nákladu 

   Author: Bahenský Pavel; Supervisor: Chalupníčková Helena; Opponent: Duša Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Cílem této diplomové práce je posoudit možnosti zavedení dronů při přepravě nákladu a analyzovat jejich dopad na společnost. Tato práce řeší studii proveditelnosti bezpilotních prostředků pomocí metody QFD, kdy jsou zkoumány ...