Now showing items 321-340 of 430

  • Stanovení nákladů na provoz letecké záchranné služby České republiky 

   Author: Walica Jan; Supervisor: Němec Vladimír; Opponent: Soušek Radovan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Cílem diplomové práce "Stanovení nákladů na provoz letecké záchranné služby České republiky" je seznámit čtenáře s činností letecké záchranné služby, legislativou, údržbou vrtulníku EC 135 a na základě dostupných dat ...
  • Strategie cenotvorby aerolinií na evropském leteckém trhu 

   Author: Fedorco Ľubomír; Supervisor: Capoušek Ladislav; Opponent: Švábová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-12)
  • Studie návratnosti modifikace ALS 

   Author: Sedláček Matěj; Supervisor: Krula Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Studie potenciálu českého trhu v leteckém exportu 

   Author: Novák Lukáš; Supervisor: Hutla Petr; Opponent: Mašek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-28)
   Cílem této diplomové práce je prokázat potenciál českého trhu v leteckém exportu. Jsme přesvědčeni, že tento potenciál je až dvojnásobný a to zejména vzhledem k RFS přepravě. Úvodní část této práce se zabývá předpisy ...
  • Studie použitelnosti vzducholodí pro přenos rádiových signálů 

   Author: Oraiqat Jamal; Supervisor: Novák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Studie proveditelnosti RWY Status Lights na letišti Praha Ruzyně 

   Author: Soukup Matěj; Supervisor: Kurzweil Libor; Opponent: Přibyla David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Studie realizovatelnosti kombinovaného dopravního prostředku automobil/letadlo 

   Author: Kočová Veronika; Supervisor: Theiner Robert; Opponent: Panský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-30)
   Tématem této diplomové práce je Studie realizovatelnosti kombinovaného dopravního prostředku automobil/letadlo. Práce definuje konkrétní projekt Air car city a určuje základní technické podmínky a požadavky v České republice ...
  • Studie využitelnosti letounu SM-92TE Praga Alfa 

   Author: Zharkova Victoria; Supervisor: Endrizalová Eva; Opponent: Melníková Lucia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-17)
   Tato diplomová práce obsahuje provozní studii využitelnosti letadla SM-92 Praga Alfa. Jedná se o malé letadlo určené pro širokou škálu leteckých prací. Studie zahrnuje jeho využitelnost v provozu, analýzu konkurenčních ...
  • Systém detekce střihu větru v nízkých výškách pro letiště Praha Ruzyně 

   Author: Rokos Pavel; Supervisor: Techovský Bohumil; Opponent: Kerum Jacek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Systém třídění zavazadel na letišti Praha - Ruzyně 

   Author: Šafránek Matěj; Supervisor: Fajt Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Systém vyproštění provozuneschopných letadel 

   Author: Králik Petr; Supervisor: Havíř Radomír; Opponent: Moravec Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Systém výcviku dispečerů AFIS u poskytovatelů letových provozních služeb 

   Author: Pavel Kopp; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Štumper Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Předmětem diplomové práce "Systém výcviku dispečerů AFIS u poskytovatelů letových provozních služeb" je ucelený výklad o problematice poskytování služby AFIS v České republice, návrhy a doporučení na úpravy systému výcviku ...
  • Systém WheelTug 

   Author: Jelínek Radek; Supervisor: Fajt Vladimír; Opponent: Venzhöfer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Systémový inženýring v kosmických projektech 

   Author: Lédl Petr; Supervisor: Duša Tomáš; Opponent: Ambrož Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Systémy letišť pro obsluhu Prahy a regionu Čechy 

   Author: Míková Tereza; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Tomová Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-16)
   Diplomová práce Systémy letišť pro obsluhu Prahy a regionu Čechy se zabývá možností vytvoření synergického systému dvou letišť v oblasti Čech. Principem je provozování dvou letišť, letiště Václava Havla Praha a hledaného ...
  • TCAS jako prostředek ke zvýšení bezpečnosti letového provozu 

   Author: Pešout Martin; Supervisor: Mrázek Petr; Opponent: Němec Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Předmětem této diplomové práce je analyzovat problematiku protisrážkového systému a jeho vlivu na bezpečnost letového provozu, definovat aktuální nedostatky tohoto systému a navrhnout řešení vedoucí k zlepšení situace.
  • Technická příručka letového simulátoru Beechcraft na ČVUT 

   Author: Brodský Pavel; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Polánecká Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Předmětem diplomové práce "Technická příručka letového simulátoru Beechcraft na ČVUT" je vytvořit ucelenou dokumentaci pro provoz, údržbu a další rozvoj dvoupilotního IFR simulátoru Beechcraft na Fakultě dopravní, o který ...
  • Technická zlepšení odbavovacích ploch na LKPR pro efektivnější pozemní odbavení 

   Author: Tomášová Pavla; Supervisor: Polánecká Anna; Opponent: Pavelková Alexandra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-16)
   Tomášová Pavla, Bc.: Technická zlepšení odbavovacích ploch na LKPR pro efektivnější pozemní odbavení České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 30.11.2018, klíčová slova: odbavení, odbavovací plochy, odbavovací ...
  • Technické a obchodní odbavení letadla 

   Author: Večerek Martin; Supervisor: Dvořák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Technologie e-identifikace bezpilotních systémů 

   Author: Vojtěch Kašpar; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Brchl Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-13)
   Předmětem práce Technologie E-identifikace bezpilotních systémů je seznámit čtenáře s nově zaváděnými požadavky a legislativou, vysvětlit s tím spojené pojmy a provést analýzu a porovnání jednotlivých možností zajištění ...