Now showing items 237-256 of 430

  • Organizace hangárového vybavení traťové údržby 

   Author: Jan Kania; Supervisor: Hůlek David; Opponent: Řeha David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Tato diplomová práce si klade za cíl lépe rozmístit vybavení na hangárovém stání Line maintenance CSAT. Praktická část práce vzešla z požadavku navrhnutí řádu dnešnímu neorganizovanému rozmístění vybavení. Efektivní rozvržení ...
  • Plánovací nástroje pro podporu rozhodování při řízení letového provozu 

   Author: Pakan Richard; Supervisor: Keršnerová Aneta; Opponent: Štecha Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Plánování letů - pilot vs profesionální poskytovatel 

   Author: Zima Ondřej; Supervisor: Pazourek Michal; Opponent: Chmelík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou reálného trhu korporátní letecké dopravy v České republice a porovnává rozdíly mezi užívanými metodami plánování letů a souvisejících činností u českých provozovatelů. Ve srovnání ...
  • Plánování posádek leteckého dopravce 

   Author: Vališ Petr; Supervisor: Němec Vladimír; Opponent: Vančura David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
   Práce se snaží porovnat přístup k plánování posádek leteckých společností působících na širokém evropském i světovém trhu se sídlem v České republice. V roli dopravce s převážně pravidelným provozem jsou představeny České ...
  • Podklady pro doplnění a rozšíření studijního materiálu pro předmět "Výkonnost" 

   Author: Preisler Jan; Supervisor: Dvořák Jiří; Opponent: Chmelík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Podmínky nutné pro vstup do vesmírného průmyslu v rámci programu Ariane 6 

   Author: Suastika Jan; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Hajzler Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Předmětem bakalářské práce "Podmínky nutné pro vstup do vesmírného průmyslu v rámci programu Ariane 6" je zmapování evropských organizací, které se zabývají vesmírným průmyslem a jejich vztahem k ČR. V části práce jsou ...
  • Podnikatelská studie výstavby soukromého terminálu 

   Author: Krčil David; Supervisor: Prokop Vladislav; Opponent: Frass Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-29)
   Tato diplomová práce představuje Studii výstavby soukromého terminálu spojeného s hangárem na Letišti Praha. Seznamuje čtenáře s důvody, které jsou podnětem pro výstavbu a představuje koncept samotné výstavby a její ...
  • Pokročilé funkce Safety Nets na letišti Ruzyně 

   Author: Sankot Tomáš; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Šoulák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-12)
  • Pokročilé mapování přehledové infrastruktury analýzou SSR odpovědí od letadel 

   Author: Jakub Šíma; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Jonáš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
   Cílem diplomové práce je navržení metody, která ze zachycených odpovědí emitovaných pa-lubními SSR odpovídači získává informace o pozemní SSR přehledové infrastruktuře. Zámě-rem je využít naměřená vstupní data zachycená ...
  • Porovnání požadavků na obchodní leteckou dopravu v EU a Ruské federaci 

   Author: Fišerová Klára; Supervisor: Němec Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-12)
  • Porovnání příčin leteckých nehod z pohledu odborného zjišťování a z pohledu pojišťoven 

   Author: Plos Vladimír; Supervisor: Němec Vladimír; Opponent: Mrázek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Porovnání státních plánů bezpečnosti v zemích EU 

   Author: Ptáčková Jana; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Nekvasil Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-17)
   Předmětem diplomové práce “Porovnání státních plánů bezpečnosti v zemích EU“, je analyzovat bezpečnostní plány vybraných letišť a přiblížit obecný model bezpečnosti v civilním letectví a na základě této analýzy zhodnotit ...
  • Porovnání státních plánů bezpečnosti v zemích EU 

   Author: Jana Ptáčková; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Nekvasil Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Hlavním cílem práce "Porovnání státních plánů bezpečnosti v zemích EU" je podrobná analýza bezpečnostních plánů, která navazuje na vytvoření struktury pro data o událostech, faktorech a opatření. V práci je vytvořen model ...
  • Porovnání zavádění SBAS sestupů na neřízených letištích mezi USA a Evropou 

   Author: Krch Miloslav; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Šála Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-30)
   Diplomová práce porovnává Evropu a USA v oblasti zavádění nových přístrojových procedur na neřízených letištích a hledá rozdíly užívaných postupů. V práci je popsán současný stav a rozšířenost tohoto létání v USA i v Evropě. ...
  • Portál CFMU NOP a jeho využití pro plánování letů 

   Author: Zedníček Václav; Supervisor: Chmelík Jakub; Opponent: Vašina Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Posouzení bezpečnosti přístrojových přiblížení 

   Author: Dudová Dita; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Matyáš Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Tato práce má za cíl posoudit bezpečnost přiblížení podle přístrojů. Základním zdrojem dat pro řešení této problematiky jsou letecké nehody a incidenty, které jsou v práci podrobně analyzovány. Výsledky analýzy, podpořené ...
  • Postavení technického dispečinku v systému operativního řízení a údržby ČSA 

   Author: Kubeš Zdeněk; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Chmelík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-05-04)
   Tato práce si klade za cíl popsat detailněji, problematiku fungování technického dispečinku a operačního provozu letecké společnosti. Práci lze fiktivně rozdělit na dvě části a to na část analytickou popisnou a na část s ...
  • Postup přiblížení LZS s využitím EGNOS 

   Author: Burjánková Petra; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Matyáš Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
   Tato práce se zabývá zavedením přístrojových přiblížení vrtulníků letecké záchranné služby k nemocničním heliportům s využitím systému EGNOS. Cílem je zmapovat pravidla, která platí v České republice, a posléze navrhnout ...
  • Postupy aplikace konceptu FRA ve vzdušném prostoru ČR 

   Author: Štefanko Denis; Supervisor: Endrizalová Eva; Opponent: Polánecká Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Diplomová práca popisuje a analyzuje aplikáciu vzdušného priestoru voľných tratí vo vzdušnom priestore Českej republiky. Zameriava sa na základný štrukturálny rámec a dôležitý prínos tohto konceptu vzdušného priestoru ...
  • Postupy odbavení letadel na letišti Praha - Ruzyně 

   Author: Minařík Petr; Supervisor: Dvořák Jiří; Opponent: Chmelík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)