Now showing items 197-216 of 430

  • Návrh plochy pro sportovní létající zařízení v oblasti TRA 

   Author: Václav Macháň; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Graf Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   Téma diplomové práce „Návrh plochy pro sportovní létající zařízení v oblasti TRA“ nebylo vybráno náhodou. Přibližně před 2 lety vznikla vize postavit letiště, nebo alespoň plochu v místě mého bydliště. Tato vize postoupila ...
  • Návrh postupů schvalování přistávacích ploch vrtulníků v business aviation 

   Author: Lucia Kucejová; Supervisor: Polánecká Anna; Opponent: Matějka Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-15)
   Predmetom predkladanej diplomovej práce je analýza legislatívnych požiadaviek aplikovaných vo sfére vrtuľníkového lietania ako nového typu prevádzky v spoločnosti a ich praktická aplikácia pri vytváraní algoritmu použiteľného ...
  • Návrh praktických cvičení NDT personálu pro metodu Bond Testing 

   Author: Šácha Jiří; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Kostroun Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Návrh praktických cvičení pro výcvik personálu provádějícího NDT 

   Author: Jurka Zdeněk; Supervisor: Hejný Martin; Opponent: Novák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh provozní dokumentace ultralehkého letounu TL - 32 Typhoon ČVUT 

   Author: Tyll Adam; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Kostroun Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Tato diplomová práce je zaměřena na uvedení ultralehkého letounu TL-32 Typhoon ČVUT do provozu. Práce je rozdělena na dvě části, z toho první část se zabývá tvorbou nezbytné dokumentace pro letoun. To je požadavky na ...
  • Návrh provozní úrovně vyžadující zavedení AFIS na neřízených letištích v ČR 

   Author: Michael Trsťan; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Kontriková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem nastavení provozní úrovně vyžadující zavedení služby AFIS na neřízených letištích v ČR. Zavedením této služby se zvýší provozní bezpečnost a zaručí kvalita poskytovaných služeb. V ...
  • Návrh realizace NDT na letoun SMG - 92 Turbo Finist společnosti Orbis Avia s.r.o. 

   Author: Louman Petr; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Zahálka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh regionálního letiště na území České republiky 

   Author: Dostálová Karla; Supervisor: Kučera Martin; Opponent: Malechová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-27)
  • Návrh řešení přístrojového přiblížení na Letiště Letňany 

   Author: Michal Lněnička; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Hlavatý Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Předmětem diplomové práce "Návrh řešení RNAV přístrojového přiblížení na Letiště Letňany" je zhodnocení současné situace provozu letiště a vymezení konceptu zahrnující přístrojové přiblížení. Práce se rovněž zabývá ...
  • Návrh simulátoru pro provozní dispečink letecké společnosti 

   Author: Michal Tvrzník; Supervisor: Capoušek Ladislav; Opponent: Chleboun Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Tato diplomová práce vytváří ucelený obraz na návrh simulátoru pro dispečery letecké dopravy. Simulátor je popsán jak po stránce hardwarových, tak softwarových požadavků. Hlavní část práce je věnována vytvoření provozních ...
  • Návrh softwarového jádra pro auditní aplikace v civilním letectví 

   Author: Franěk Jan; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Kostov Bogdan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   Následující práce pojednává o návrhu softwarového auditního jádra, které je primárně určeno pro bezpečnostní audity v letectví, ale bude použitelné i v jiných oborech. Za jádro je považována část auditní aplikace přímo ...
  • Návrh systému pro klasifikaci bezpečnostních událostí u pohonných jednotek 

   Author: Petra Housková; Supervisor: Plos Vladimír; Opponent: Sekerešová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Cílem předložené diplomové práce "Návrh systému pro klasifikaci bezpečnostních událostí u pohonných jednotek" je vytvoření názvosloví pro klasifikaci bezpečnostních událostí, které s pomocí modelu bezpečnosti STAMP pomohou ...
  • Návrh systému zpevněných pohybových ploch na letišti Kladno 

   Author: Machovský Jiří; Supervisor: Fajt Vladimír; Opponent: Vydrová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh terminálu pro malé regionální letiště 

   Author: Klikáč Jakub; Supervisor: Červinka Michal; Opponent: Šála Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Cieľom záverečnej práce bol návrh novej odbavovacej budovy regionálneho letiska v podobe architektonickej štúdie terminálu a nadväznej infraštruktúry. Práca je rozdelená do troch kapitol. Obsahuje 5 tabuliek, 33 obrázkov, ...
  • Návrh vícemotorového, dvoupilotového leteckého trenažéru 

   Author: Bubeníček Arnošt; Supervisor: Stavovčík Boleslav; Opponent: Balla Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh zavedení systému řízení rizik spojených s únavou u letecké společnosti 

   Author: Kubíčková Renata; Supervisor: Němec Vladimír; Opponent: Pudla Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Tato diplomová práce se zabývá zavedením systému řízení rizik u konkrétní letecké společnosti. V teoretické části stručně odhaluje vědecký základ, na němž je systém založen, jeho hlavní charakteristiky, výhody a cíle. V ...
  • Návrhy k navýšení kapacity Terminálu 1 na letišti Václava Havla Praha 

   Author: David Kryška; Supervisor: Šedivá Kafková Markéta; Opponent: Špák Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
   Předmětem diplomové práce „Návrhy k navýšení kapacity Terminálu 1 na Letišti Václava Havla Praha“ je analýza současného stavu Terminálu 1 z hlediska kapacity letištního terminálu a uvedení způsobu, jakým lze tuto kapacitu ...
  • Návrhy měření výkonu při zkouškách leteckých pohonných jednotek 

   Author: Kunčíková Kateřina; Supervisor: Němec Vladimír; Opponent: Pšenčíková Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Cílem této diplomové práce je navrhnout, jak měřit a počítat výkon leteckého pístového motoru na již existujícím záběhovém standu. Práce je rozdělená na dva hlavní bloky. První blok je teoretický a skládá se ze dvou ...
  • NDT zkoušky na rotorové hlavě Robinsonu R22 

   Author: Plíhal Tomáš; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Matoušek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • NDT zkoušky v údržbě vrtulníků Robinson R22 a Eurocopter EC 135 

   Author: Král Jan; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Matoušek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)