Now showing items 156-175 of 430

  • Model tvorby výkonnostního plánu pro funkční blok vzdušného prostoru 

   Author: Blašková Lenka; Supervisor: Němec Vladimír; Opponent: Hubert Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-27)
  • Model zatížení RF pásma 1090 MHz 

   Author: Lipták Tomáš; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Strouhal Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Cílem této diplomové práce bylo navržení počítačového simulačního programu, jehož výsledky budou popisovat zatížení RF pásma 1090 MHz ve specifikované oblasti během časového intervalu. Program se skládá ze dvou modelů: RF ...
  • Modelování a simulace kapacitních úprav vzdušného prostoru České Republiky 

   Author: Bartuška Jan; Supervisor: Mlynárik Michal; Opponent: Šála Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Modelování koordinačních procesů letiště a nastavení safety mechanicmů 

   Author: Jindřich Duda; Supervisor: Stojić Slobodan; Opponent: Havíř Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Předmětem diplomové práce "Modelování koordinačních procesů letiště a nastavení safety mechanismů" je studie tématu provozní bezpečnosti spojené s pozemním odbavením letadla. V práci jsou namodelovány procesy během pozemního ...
  • Modelování poptávky po letecké přepravě ve stochastické dopravní síti 

   Author: Jonáková Lenka; Supervisor: Nagy Ivan; Opponent: Suzdaleva Evgenia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-29)
   Tato práce si klade za cíl vytvořit spolehlivý model poptávky po letecké přepravě a následně ohodnotit přiměřenost implementované metody. Vzhledem ke stochastické povaze dané problematiky jsou pro řešení využity metody ...
  • Modelování únavy v letecké dopravě 

   Author: Hulínská Šárka; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Hezký Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-29)
   Cílem této práce je představit problematiku biomatematického modelování a pokusit se ji začlenit do stávajících podmínek FRMS. Svou prací poskytuji materiál, který analyzuje struktury modelů, jejich využitelnost, porovnání ...
  • Modernizace nemocničních heliportů 

   Author: Šetelík Václav; Supervisor: Fajt Vladimír; Opponent: Mrázek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Modernizace odbavovacího procesu na letišti Praha - Ruzyně 

   Author: Děkan Tomáš; Supervisor: Dvořák Jiří; Opponent: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Modernizácia letiska Vodochody 

   Author: Kovács Vojtech; Supervisor: Fajt Vladimír; Opponent: Vydrová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Monitorování vysílání palubních SSR odpovídačů v reálném prostředí 

   Author: Vojtěch Vít; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Lipták Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-14)
   Předmětem diplomové práce "Monitorování vysílání palubních SSR odpovídačů v reálném prostředí" je návrh metody pro rekonstrukci zpráv vysílaných palubními odpovídači módu S. Princip rekonstrukce zpráv je založen na fúzi ...
  • Možnost využití přehledové informace pro dispečery AFIS 

   Author: Hrubešová Erika; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Shrbený Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Tato diplomová práce se zabývá popisem pravomocí a omezení letištní letové informační služby AFIS. Práce především upozorňuje na potřebu lepší podoby informací o provozu na AFIS stanovištích. Řešení vidí v podobě implementace ...
  • Možnosti snižování nákladů za palivo u leteckých dopravců 

   Author: Manda Lukáš; Supervisor: Keller Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Možnosti využití konceptu Remote TWR pro službu AFIS na neřízených letištích 

   Author: Jakub Čermák; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Matějka Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
   Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením možností využití systému vzdálených věží pro poskytování letištní letové informační služby na neřízených letištích a heliportech. V úvodní části jsou definovány letové provozní ...
  • Možnosti využití různých druhů RNAV přiblížení pro všeobecné letectví v ČR 

   Author: Mošnička Jiří; Supervisor: Duka Tomáš; Opponent: Pružina Vladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Možnosti zavádění technologií na odhalování nezákonného rušení GNSS signálu v ČR 

   Author: Vodičková Kristýna; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Matějka Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Tato práce se zabývá problematikou nezákonného rušení GNSS signálu v prostředí kritické infrastruktury. V prvé řadě je věnována pozornost teorii rušení GNSS signálu, zahrnující typy rušení včetně interních a externích vlivů ...
  • Možnosti zavedení IFR provozu pro potřeby letecké záchranné služby v ČR 

   Author: Mlezivová Michaela; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Duša Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
   Létání zásahů HEMS bez ohledu na meteorologické podmínky je jednou z možností, jak efektivně zvýšit dostupnost této služby. Pro umožnění takového provozu v českém prostředí je nutné zajistit jak odpovídající techniku, tak ...
  • Navigace založená na výkonnosti v letounech všeobecného letectví 

   Author: Radim Bradáč; Supervisor: Soldán Vladimír; Opponent: Hlavatý Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Tato práce se zabývá implementací navigace založené na výkonnosti do letounů všeobecného letectví, zejména z pohledu létajícího personálu. Jejím cílem je vytvořit ucelený materiál pro letové posádky ve všeobecném letectví. ...
  • Nákladní letecký dopravce se základnou na letišti Ostrava 

   Author: Staněk Matouš; Supervisor: Sýkora Viktor; Opponent: Jurečka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Práce zkoumá možnost provozování nákladní letecké přepravy se základnou na Letišti Leoše Janáčka Ostrava. Zabývá se parametry tohoto letiště, potenciálem jeho spádové oblasti, možnými destinacemi a trhy a výběrem vhodného ...
  • Nástroje ke zvyšování profesní úrovně palubního personálu 

   Author: Svoboda Michal; Supervisor: Chmelík Jakub; Opponent: Strouhal Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   Tato diplomová práce se týká zaměstnání palubních průvodčí. Zabývá se znalostmi, které palubní průvodčí mají, a znalostmi a "nástroji", které nemají, ale mohli by mít. Její součástí je dotazníkový průzkum provedený mezi ...
  • Nástroje řízení kvality pro zlepšení efektivity procesů letišť 

   Author: Bodó Michal; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Havíř Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Diplomová práce se zabývá problémem použitím nástrojů řízení kvality v letecké dopravě. Teoretická část definuje jednotlivé nástroje řízení kvality, management kvality a vybrané nástroje konstantního zlepšování kvality. ...