Now showing items 116-135 of 430

  • Komplentní emise z leteckého provozu na letišti Praha Ruzyně 

   Author: Jungmann Aleš; Supervisor: Lamprechtová Kateřina; Opponent: Hospodka Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Koncepce integrace UAS do metodiky zásahu letištních hasičů 

   Author: Lukáš Hofman; Supervisor: Hulínská Šárka; Opponent: Sekyrová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-16)
   Cílem diplomové práce Koncepce integrace UAS do metodiky zásahu letištních hasičů je vytvořit novou koncepci začlenění bezpilotních systémů při definovaných druzích zásahů letištních hasičů v CTR včetně implementace této ...
  • Koncepce rozvoje spolupráce Letiště České Budějovice a vybraných aerolinií 

   Author: Pechoušková Renata; Supervisor: Němec Vladimír; Opponent: Vodičková Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Diplomová práce se zabývá potenciální spoluprací Letiště České Budějovice a ruské letecké společnosti Ural Airlines. V první části práce jsou uvedeny informace o obou společnostech, následují možnosti a návrh spolupráce v ...
  • Koncepce vrtulníkového provozu na LKPR a modernizace hangáru Policie ČR 

   Author: Janata Jan; Supervisor: Capoušek Ladislav; Opponent: Socha Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   Tato práce si klade za cíl zhodnotit současnou situaci vrtulníkového provozu na LKPR a pokusit se stanovit koncepci vrtulníkového provozu, která by vedla k bezpečnému a efektivnímu provozu jak vrtulníků, tak letounů. ...
  • Koncepce výcviku pilota bezpilotních prostředků 

   Author: Shrbený Filip; Supervisor: Capoušek Ladislav; Opponent: Endrizalová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Tato diplomová práce se zabývá výcvikem pilotů pro bezpilotní letadla. Čtenář se seznámí s konceptem teoretického a praktického výcviku pilotů. Koncepce obsahuje také zpracovanou výcvikovou dokumentaci a náplň závěrečných ...
  • Koncept Free Flight 

   Author: Benešová Petra; Supervisor: Kolín Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Koncept monitorovaného přiblížení 

   Author: David Šefl; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Valenta Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-13)
   Diplomová práce se zabývá problematikou monitorovaného přiblížení. Selhání lidského faktoru představuje hlavní příčinu u značného množství nehod a incidentů v letecké dopravě. Tato práce popisuje alternativní způsob rozložení ...
  • Konfigurační management v letectví - jeho principy a využití 

   Author: Kvasničková Eva; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Kučera Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Předmětem diplomové práce "Konfigurační management v letectví - jeho principy a využití" je popsání významu konfiguračního managementu včetně jeho procesů, využití, popis vazeb s navazujícími procesy, implementace a jaký ...
  • Konstrukce motorového postroje pro závěsný kluzák 

   Author: Myška Petr; Supervisor: Hanus Daniel; Opponent: Janko Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Předmětem diplomové práce je konstrukce pohonné jednotky pro závěsný kluzák s respektováním požadavků stavebního předpisu. Dále jsou zohledňována hlediska fyzikální tj. aerodynamiky a mechaniky letu, pevnosti a únavy ...
  • Koordinace civilní a vojenské složky ŘLP v průběhu letu hotovostních letadel 

   Author: Filip Valouch; Supervisor: Strouhal Miloš; Opponent: Frei Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-17)
   Práce se zabývá koordinací mezi CRC Stará Boleslav, jako vojenskou složkou řízení letového provozu, a sektory řídící civilní letový provoz během ostrého vzletu hotovostních letadel JAS 39 Gripen dislokovaných na letecké ...
  • Koordinace civilní a vojenské složky ŘLP v průběhu letu hotovostních letadel 

   Author: Filip Valouch; Supervisor: Strouhal Miloš; Opponent: Frei Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Práce se zabývá koordinací mezi CRC Stará Boleslav, jako vojenskou složkou řízení letového provozu, a sektory řídící civilní letový provoz během ostrého vzletu hotovostních letadel JAS 39 Gripen dislokovaných na letecké ...
  • Kosmické záření a jeho vliv na posádky letadel 

   Author: Ploc Petr; Supervisor: Polánecká Anna; Opponent: Socha Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Posádky letadel jsou vystaveny zvýšené úrovni kosmického záření. Roční dávky posádek letadel běžně přesahují stanovenou úroveň, která je pro veřejnost 1 mSv. Provozovatelé letadel jsou proto ze zákona povinni dávky monitorovat ...
  • Letecká nákladní přeprava 

   Author: Petnuch Pavol; Supervisor: Fajt Vladimír; Opponent: Ferenc Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Letiště Letňany - rekonstrukce dráhového systému 

   Author: Vejmelka Josef; Supervisor: Fajt Vladimír; Opponent: Vydrová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Letištní emise pevných částic 

   Author: Štěrba Jaroslav; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Šťastný Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-12)
  • Letištní vyprošťovací plán pro LKPR 

   Author: Vrbková Daniela; Supervisor: Moravec Karel; Opponent: Havíř Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Letové postupy pro snižování hluku v okolí letišť 

   Author: Levora Petr; Supervisor: Fajt Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-12)
  • Lety za nízkých dohledností 

   Author: Brei Stanislav; Supervisor: Fajt Vladimír; Opponent: Balla Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Létání podle přístrojů v neřízeném vzdušném prostoru 

   Author: Ľubomír Kohút; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Matějka Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Témou tejto práce je lietanie podľa prístrojov v neriadených vzdušných priestoroch. Práca je rozdelená na štyri hlavné kapitoly. Prvá kapitola pojednáva vo všeobecnosti o vzdušnom priestore. Nachádzajú sa tú základne ...
  • Lidský faktor a moderní trendy v odbavovacím procesu 

   Author: Kejmarová Helena; Supervisor: Chmelík Jakub; Opponent: Vittek Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Tato diplomová práce pojednává o odbavovacím procesu, srovnání odbavení na odbavovacích přepážkách s moderními způsoby samoodbavení a budoucích trendech v odbavení. Popisuje lidský faktor v odbavovacím procesu a ekonomiku ...