Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 422

  • Návrh na zvýšení efektivity činností při odborném šetření leteckých nehod 

   Autor: Tomáš Vojtěch; Vedoucí práce: Plos Vladimír; Oponent práce: Bejdák Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-13)
   Šetření leteckých nehod patří mezi jednu z nejdůležitějších činností vykonávaných v oblasti letectví, která je rozvíjena již od samotného počátku jeho vzniku a její vývoj bude do budoucna dále pokračovat. Neustálé zdokonalování ...
  • Provozní řízení letiště na sdíleném pracovišti - APOC 

   Autor: Albert Bouchal; Vedoucí práce: Špák Miroslav; Oponent práce: Lán Sébastien
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-13)
   Práce se v první řadě zabývá současnými problémy v provozním řízení letiště a přináší seznámení s problematikou Total Airport Managementu jakožto nového nástroje ke zvýšení efektivity letiště jako celku. Na základě existující ...
  • Vliv teploty na korekce výšky a její provozní aplikace 

   Autor: Jan Cejnar; Vedoucí práce: Kameníková Iveta; Oponent práce: Hajzler Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-13)
   Úvod této bakalářské práce je zaměřen na seznámení čtenáře s legislativními požadavky a metodikou provádění oprav výšky. Cílem práce je vyhodnocení současných provozních postupů uplatňovaných pro korekce výšky se změnou ...
  • Provoz a údržba historických kluzáků 

   Autor: Jan Milan Kudrna; Vedoucí práce: Keller Ladislav; Oponent práce: Novák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-13)
   Bakalářská práce si klade za cíl přiblížit čtenáři nejznámější československé kluzáky celodřevěné konstrukce vyrobené mezi 2. světovou válkou a 70. lety minulého století. Práce porovnává tyto kluzáky z hlediska jejich ...
  • Bezpilotní letadla a jejich vliv na bezpečnost v obchodní letecké dopravě 

   Autor: Roman Pavlů; Vedoucí práce: Keller Ladislav; Oponent práce: Vittek Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-13)
   Hlavním cílem bakalářské práce "Bezpilotní letadla a jejich vliv na bezpečnost v obchodní letecké dopravě" je analýza jednotlivých simulovaných kolizí bezpilotního letadla s letouny, které jsou hlavními zastupiteli obchodní ...
  • Organizace letového provozu v oblasti východní Afriky 

   Autor: Petr Kot; Vedoucí práce: Kameník Milan; Oponent práce: Capoušek Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-13)
   Předmětem bakalářské práce "Organizace letového provozu v oblasti východní Afriky" je analýza současného stavu v oblasti provozu, kde se uplatňují IATA Inflight broadcast procedures a uvedení rizik spojených s jejich ...
  • Zavedení letecké linky Praha-Hanoj 

   Autor: Toan Truong Quang; Vedoucí práce: Hospodka Jakub; Oponent práce: Vittek Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-13)
   Bakalářská práce "Zavedení letecké linky Praha-Hanoj" se zabývá otázkou tvorby linek. Cílem práce je představit proces tvorby linky. Práce se zaměřuje na hlavní oblasti jako jsou modelování poptávky, výběr letadla, ...
  • Antikolizní systém pro bezpilotní prostředky 

   Autor: Karel Ryšavý; Vedoucí práce: Hůlek David; Oponent práce: Keller Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-12)
   Předmětem této bakalářské práce "Antikolizní systém pro bezpilotní prostředky" je nejprve klasifikovat diversifikované portfolio bezpilotních systémů dle aktuálního legislativního rámce. Následně analyzovat probíhající ...
  • Analýza rizik u bezpilotních systémů 

   Autor: Aleš Kuthan; Vedoucí práce: Keller Ladislav; Oponent práce: Havíř Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-12)
   Cílem této bakalářské práce je představit nebezpečí a rizika spojená s provozem bezpilotních systémů (UAS), provést analýzu těchto rizik a sestavit doporučený postup pro analýzu rizik u multikoptér. Teoretická část se ...
  • Návrh modelových stání letadel 

   Autor: Šimon Jelínek; Vedoucí práce: Kraus Jakub; Oponent práce: Vokáč Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-12)
   Předmětem bakalářské práce Návrh modelových stání letadel je popsat způsob návrhu letadlových stání pro letadla kódového písmena C (např. Airbus A320 Family, Boeing 737 Family), dále kategorie E (Boeing 747-400, Boeing ...
  • Zvyšování efektivity bezpečnostních kontrol - informovanost cestujících 

   Autor: Sabína Čižmáriková; Vedoucí práce: Vokáč Roman; Oponent práce: Špák Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-12)
   O ochranu civilného letectva pred protiprávnymi činmi sa usiluje každé svetové letisko. V období po viacerých teroristických útokoch, ktoré priniesli ako škody na ľudských životoch, tak aj materiálne škody, je zvyšovanie ...
  • Hrozby působící na bezpilotní systémy a obrany proti nim 

   Autor: Ondřej Vítovec; Vedoucí práce: Hůlek David; Oponent práce: Novák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-12)
   Cílem této bakalářské práce nazvané "Hrozby působící na bezpilotní systémy a obrany proti nim" je poskytnout srozumitelný, ucelený přehled těchto hrozeb a situací, za kterých k nim dochází, a také podrobně popsat nebo ...
  • Typy bezpilotních prostředků a jejich využití v komerční sféře 

   Autor: Patrik Petrýdes; Vedoucí práce: Hůlek David; Oponent práce: Řeha David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-12)
   Předmětem bakalářské práce "Typy bezpilotních prostředků a jejich využití v komerční sféře" je analyzovat detailnější využití bezpilotních systémů v komerční sféře. Teoretická část se zabývá využíváním bezpilotních systémů ...
  • Modely pro měření výkonnosti při používání detekčních zařízení 

   Autor: Karina Tikhomirova; Vedoucí práce: Vittek Peter; Oponent práce: Vokáč Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-12)
   Kontrola zavazadel pomocí rentgenových zařízení je klíčovou součástí bezpečnostních postupů letišť. Nejmodernější rentgenové systémy pro rentgenovou kontrolu zavazadel poskytují vysoce kvalitní snímky. Přesto se však ...
  • Návrh a realizace VKV přijímacího systému na bázi SDR 

   Autor: Tomáš Tůma; Vedoucí práce: Pleninger Stanislav; Oponent práce: Jonáš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-12)
   Cílem této práce je navrhnout, realizovat a instalovat přijímací systém založený na bázi SDR pro umožnění poslechu hlasové komunikace v letectví, která probíhá mezi pilotem a řídícím. Analyzovat dostupné hardwarové možnosti ...
  • Zvyšování efektivity bezpečnostních kontrol - kontrola kabinových zavazadel 

   Autor: Adam Kohoutek; Vedoucí práce: Vokáč Roman; Oponent práce: Líkař Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-12)
   Letiště zavádí nové a pokročilejší technologie z důvodu zvyšujících se počtů cestujících a přísnějších legislativních požadavků na bezpečnostní kontrolu cestujících a jejich zavazadel. Tato práce je zaměřená na kontrolu ...
  • Vliv bezpilotních prostředků na životní prostředí 

   Autor: Yuliya Shirshova; Vedoucí práce: Hůlek David; Oponent práce: Řeha David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-12)
   Tato práce se zabývá vlivem UAS na životní prostředí. Po teoretickém úvodu a seznámením se s historií vývoje UAS, jejich klasifikací a konstrukčními prvky je uvedeno, jaké konstrukční prvky UAS ovlivňují hluk, na což ...
  • Porovnání profesionálních bezpilotních prostředků s kolmým vzletem a přistáním 

   Autor: Ondřej Prokurát; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Řeha David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-12)
   Bakalářská práce "Porovnání profesionálních bezpilotních prostředků s kolmým vzletem a přistáním" se zabývá analýzou aktuálního stavu v oblasti konstrukcí a pohonů bezpilotních prostředků. V praktické části jsou porovnány ...
  • Kritický pohled na záměr zřízení národního leteckého přepravce na Slovensku 

   Autor: Tomáš Dzuruš; Vedoucí práce: Hospodka Jakub; Oponent práce: Vittek Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-12)
   Predmetom bakalárskej prace "Kritický pohlaď na zámer zriadenia národného leteckého dopravcu na Slovensku" je kritická analýza štúdie, ktorá vznikla na základe požiadavky vlády Slovenskej republiky. V prvej časti je uvedený ...
  • Příručka pro letový simulátor Airbus A320 

   Autor: Jakub Čermák; Vedoucí práce: Hospodka Jakub; Oponent práce: Plos Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
   Hlavním předmětem bakalářské práce je vytvořit zjednodušenou a srozumitelnou příručku sloužící studentům fakulty pro seznámení s kokpitem a principy létání dopravním proudovým letadlem. Příručka je svým rozsahem a odborností ...