Zobrazují se záznamy 1-20 z 554

  • Relevantnost evropské výkonnostní politiky v době krize 

   Autor: Fanglin Wang; Vedoucí práce: Pilmannová Terézia; Oponent práce: Topková Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-09)
   Hlavním cílem této práce je navrhnout nové výkonnostní indikátory založené na analýze vlivu krize na poskytovatele služeb řízení letového provozu a s tím související limitace hodnocení výkonnosti. V úvodu této práce se ...
  • Realizace metody FRAM v šetření leteckých nehod s propojením na letové procedury 

   Autor: Jiaxing Wang; Vedoucí práce: Lališ Andrej; Oponent práce: Matyáš Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-09)
   Cílem této bakalářské práce je využití metody FRAM pro analýzu nehod a propojení s letovými postupy. První kapitola představuje princip fungování metody FRAM a související literaturu. Na základě čtyř kroků metody FRAM tato ...
  • Koncept provozu PinS pro heliporty v ČR 

   Autor: Sabina Vitová; Vedoucí práce: Kraus Jakub; Oponent práce: Matějka Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-09)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou PinS přiblížení (Point in Space). Cílem práce je navrhnout bezpečný a proveditelný koncept provozu pro heliporty v České republice. Na začátku práce jsou definovány základní informace ...
  • Vyhodnocení variability parametrů kvality polohové informace v ADS-B zprávách 

   Autor: Adam Pethö; Vedoucí práce: Pleninger Stanislav; Oponent práce: Steiner Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-09)
   Tato bakalářská práce seznamuje čtenáře s problematikou rušení GNSS a technologií ADS-B. S pomocí databáze OpenSky vytváří statistiku parametrů kvality polohové informace NIC, NACp, SIL a SDA, které jsou následně použity ...
  • Tvorba 3D reprezentace paralelní dráhy na letišti Praha v leteckém simulátoru 

   Autor: Adam Leng; Vedoucí práce: Stojić Slobodan; Oponent práce: Líkař Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-08)
   Predmetom tejto Bakalárskej práce je vytvoriť virtuálnu 3D reprezentáciu novej paralelnej dráhy na letisku Václava Havla Praha, na vybranej platforme leteckého simulátora. Objasňuje zdôvodnenie tvorby takéhoto modelu, ...
  • Integrace UAS do procesů údržby a obsluhy na letišti 

   Autor: Ondřej Sejk; Vedoucí práce: Kraus Jakub; Oponent práce: Pecho Pavol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-08)
   Tato práce se zabývá možnostmi využití bezpilotních systémů (UAS) v provozu letiště. Zvoleny byly procesy údržby a obsluhy na letišti. První část je věnována bezpilotním systémům, vymezení pojmů a jejich druhům a dělení ...
  • Určení modelů ziskovosti regionálních letišť v České republice 

   Autor: Alan Ráček; Vedoucí práce: Vittek Peter; Oponent práce: Červinka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-08)
   V této práci je popsaná problematika ziskovosti vybraných regionálních letišť v České republice společně s porovnáním s vybranými zahraničními letišti. K porovnání a analýze letišť byly využity poznatky z finanční analýzy ...
  • Optimalizace sběru meteorologických dat vysílaných z Modu-S letadel 

   Autor: Georg Václav Potzner; Vedoucí práce: Hospodka Jakub; Oponent práce: Topková Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-08)
   Předmětem bakalářské práce je optimalizovat sběr meteorologických dat, která jsou vysílaná na dotaz módu S, jde o vyfiltrování a následné dekódování meteorologických dat, a se získanými zkušenosti vytvořit ICAO seznam ...
  • Alternativní pohon letadel se zaměřením na aplikaci palivových članků 

   Autor: Lukáš Vaculík; Vedoucí práce: Fiala Roman; Oponent práce: Dubau Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-07)
   Palivový článek je alternativní zdroj elektrické energie pro mobilní a stacionární zařízení. Rozvoj elektromobility naráží na limity baterií a právě palivový článek může v systému nahradit baterii a zvýšit výdrž daného ...
  • Návrh k lepšímu provozování techniky pro odbavení letadel 

   Autor: Martin Zázvorka; Vedoucí práce: Stojić Slobodan; Oponent práce: Havíř Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-07)
   Tématem této bakalářské práce je provoz a údržba letištní techniky. Cílem práce je připravit návrh k efektivnějšímu provozování a údržbě techniky pro odbavení letadel. První část práce obsahuje popis a analýzu aktuálních ...
  • Stanovení hodnoty společnosti a značky ČSA 

   Autor: Tereza Honová; Vedoucí práce: Polánecká Anna; Oponent práce: Langhammer Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-07)
   Cílem bakalářské práce “Stanovení hodnoty společnosti a značky ČSA” je určit hodnotu společnosti a značky České aerolinie, s využitím ekonomických metod, a také identifikovat potenciální kupce, kteří by o tuto společnost ...
  • Bezpečnostní inspekce na letištích s využitím modelu STAMP 

   Autor: Matěj Vilímek; Vedoucí práce: Stojić Slobodan; Oponent práce: Havíř Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-07)
   Předmětem bakalářské práce „Bezpečnostní inspekce na letištích s využitím modelu STAMP“ je studie tématu provozní bezpečnosti spojené s bezpečnostními inspekcemi. Práce se zabývá konkrétně procesem odbavení. V práci je ...
  • Hodnocení možnosti sdílení techniky pro odbavení letadel na Letišti Praha 

   Autor: Jakub Nový; Vedoucí práce: Stojić Slobodan; Oponent práce: Křížek Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
   Předmětem této bakalářské práce je vytvořit a ohodnotit možnosti sdílení techniky pro odbavení letadel na letišti Praha, kde působí více handlingových společností. Součástí předmětu práce je analýza současného stavu v ...
  • Analýza leteckého spojení mezi Vietnamem a EU 

   Autor: Tuan Anh Nguyen; Vedoucí práce: Vittek Peter; Oponent práce: Vokatý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
   Tématem bakalářské práce „Analýza leteckého spojení mezi Vietnamem a EU“ je rozbor leteckého spojení mezi Evropskou unií a Vietnamem. Práce se zaměřuje na hlavní oblasti jako je analýza současné situace v letecké přepravě ...
  • Topografické mapování elektrické aktivity mozku u řídících letového provozu 

   Autor: Aneta Skuhrová; Vedoucí práce: Hanáková Lenka; Oponent práce: Oniščenko Boris
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
   Práce řídících letového provozu se obecně řadí mezi ty nejstresovější, proto je důležité se jimi, převážně kvůli bezpečnosti, zabývat, aby se předešlo selhání z hlediska lidského faktoru. Mezi nejčastěji používané metody ...
  • Návrh optimálních nahradních letišť po trati vybraného leteckého dopravce 

   Autor: Lili Pučeková; Vedoucí práce: Olexa Peter; Oponent práce: Hajzler Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
   Bakalárska práca „Návrh optimálních náhradních letišť po trati vybraného leteckého dopravce“ si kladie za cieľ overenie návrhu metodológie pre výber náhradného letiska po trati letu, na základe výpočtu indexu vhodnosti. ...
  • Sběr a analýza dat v sledování letové způsobilosti jiných než složitých letadel 

   Autor: Martina Liptáková; Vedoucí práce: Lališ Andrej; Oponent práce: Ďuk Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
   Cílem práce je upravení systému sledování zachování letové způsobilosti (ACAM) jiných než složitých letadel Úřadem pro civilní letectví, tak, aby odpovídal standardizovaným metodikám. Nejdříve jsou rozebrány systémy používané ...
  • Experimentální hodnocení rozdělení pozornosti při IFR letech 

   Autor: Matúš Rudinský; Vedoucí práce: Stojić Slobodan; Oponent práce: Valenta Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
   Používanie zariadenia na sledovanie pohybu očí sa používa na skúmanie rozdelenia pozornosti v čoraz viac odvetviach a ani letectvo nie je výnimka. S rozvojom nových technológií vo virtuálnej realite máme k dispozícií ...
  • Návrh proaktivních indikátorů bezpečnosti pro letiště s využitím modelu STAMP 

   Autor: Ondřej Vašata; Vedoucí práce: Lališ Andrej; Oponent práce: Štumbauer Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
   Cílem této bakalářské práce je vytvoření sady proaktivních indikátorů bezpečnosti s využitím STPA analýzy zpracované na proces probíhající na letišti. V počátku práce je popsán současný stav řízení bezpečnosti pomocí Systému ...
  • Cykličnost parametru NACp ve zprávách ADS-B a jejich možná příčina 

   Autor: Michael Matejovie; Vedoucí práce: Hospodka Jakub; Oponent práce: Topková Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
   Cílem bakalářské práce je objasnění možných příčin cyklického chování parametru NACp v datech ADS-B. V práci nejprve popisuji systém ADS-B a jeho parametry kvality. V další kapitole seznamuji s jevy kosmického počasí, které ...