Now showing items 1-2 of 1

    ACAS/TCAS, odpovídač, 1030 MHz, 1090 MHz, mód C, mód S, hybridní sledování (1)
    ACAS/TCAS, transponder, 1030 MHz, 1090 MHz, mode C, mode S, hybrid surveillance (1)