• Zmapování reálných parametrů kooperativních přehledových systémů 

      Autor: Konečný Filip; Vedoucí práce: Pleninger Stanislav; Oponent práce: Zach Martin
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-24)
      Předmětem bakalářské práce "Zmapování reálných parametrů kooperativních přehledových systémů" je rekapitulace požadavků kladených na přehledovou infrastrukturu se zvláštním důrazem na monopulzní sekundární přehledový radar ...