• Modelování množství přenosů generovaných systémem ACAS v reálném prostředí 

      Autor: Nosek Jakub; Vedoucí práce: Pleninger Stanislav; Oponent práce: Strouhal Miloš
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-24)
      Cílem této bakalářské práce je popsání funkce sledování systémem ACAS se zaměřením na počet dotazů a odpovědí odeslaných na frekvenci 1030/1090 MHz za danou časovou jednotku. Postup sledování v jednotlivých módech je ...