• Zvyšování efektivity bezpečnostních kontrol na letištích - příprava cestujících 

      Autor: Popek Lukáš; Vedoucí práce: Vokáč Roman; Oponent práce: Koblása Lukáš
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
      Ochrana civilního letectví před protiprávními činy je jedním z hlavních cílů každého letiště. Bezpečnostní kontrole je povinen se podrobit každý cestující vstupující do SRA zóny, a tak vznikají fronty, které mají za následky ...