• Mapování přehledové infrastruktury analýzou příjmu SSR odpovědí od letadel 

      Autor: Šíma Jakub; Vedoucí práce: Pleninger Stanislav; Oponent práce: Strouhal Miloš
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
      Cílem této bakalářské práce bylo navržení výpočetního algoritmu, jehož výsledky budou informovat o parametrech přehledové infrastruktury ve specifikované oblasti během časového intervalu. Hlavní část tvoří program, který ...