• Zefektivnění koordinace výrobního toku na základě datové analýzy 

      Autor: Nemčíková Silvia; Vedoucí práce: Vittek Peter; Oponent práce: Grigorovová Marta
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-23)
      Cieľom predloženej práce je zefektívnenie koordinácie výrobného toku s využitím analýz, ktoré reflektujú vymedzené ukazovatele výkonnosti. Efektivita výroby úzko súvisí s komplexným spravodajským systémom, a kvalitou jeho ...